Samtal som hjälper
Efter att studerat och blivit examinerad från HumaNova startade Sibylle Kemper sitt företag SIKE Produktion & Konsultation. Idag hjälper hon såväl unga som äldre människor med att skapa en stabilitet i tillvaron samt att nå välbefinnande efter diverse motgångar i livet. Här diskuteras allt från nedstämdhet, dåliga livsmönster och skilsmässor till olika former av livskriser. Som samtalsterapeut med psykosyntes som metod, är det alltid klienten som är i fokus. Själv ser hon sig mer som ett verktyg som med hjälp av sina kunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter vägleder klienterna till att finna svar inom sig själva.
–Det är ett helhetstänk där jag ser till hela människan, kroppen och det själsliga är lika viktigt, säger Sibylle.
Det är således en pragmatisk psykologi som tillämpas, där bland annat vissa tekniker inom KBT och gestaltterapi kan ingå, beroende på om det är adekvat för en framgångsrik behandling.
– Jag har inte alla lösningar och svar, utan dessa finns hos respektive individ. Det gäller bara att förmå klienterna att finna dessa inom sig själva, avslutar hon.

Sike Produktion & Konsultation

Bransch:
Friskvård

Telefon: 070 – 438 43 08


Email:
kontakt@sibyllekemper.se

Hemsida:
www.sibyllekemper.se

Adress:
Sike Produktion & Konsultation
Läckövägen 5
12150 Johanneshov

| 13 SENASTE FÖRETAGEN